Komatipoort Akademie

De Komatipoort Akademie is een christelijke staatsschool (public school)  in de provincie Mpumalanga in het noordoosten van het land in het dorp Komatipoort. Dit is een grensdorp met Mozambique. Daardoor heeft het dorp een speciaal karakter. Er is veel verkeer en handel met het buurland Mozambique en mensen verplaatsen zich tussen de twee landen.

De term ‘public school’ is misleidend. Deze school is niet gratis. De ouders betalen een vergoeding voor het verstrekte onderwijs. Deze bijdrage schommelt gemiddeld rond 1000 euro per jaar.

De subsidie die verstrekt wordt door de staat, het departement onderwijs,  is verre van  voldoende om de klassen beheersbaar te maken in aantal leerlingen, om genoeg educatief materiaal aan te kopen, om de gebouwen te onderhouden en om de lonen uit te betalen. Doordat met de groepen bewust kleiner wil houden dan bijvoorbeeld in de Cromati Combined school (v.b. klassen van 47 leerlingen in het vijfde middelbaar) heeft men extra leerkrachten nodig die dan betaald moeten worden van de ouderbijdrage.

De Akademie is een ‘combined school’. Ze biedt onderwijs vanaf graad 1 tot en met graad 12.

De school heeft 550 leerlingen (2017) verdeeld over de verschillende graden. Er zijn 22 leerkrachten , ondersteunend personeel en directie. Mr. Ormond Lombard is de directeur van de Akademie.

Afrikaans is de voertaal in de school voor alle lessen. De tweede taal is Engels. De Akademie heeft een visie op onderwijs die diep geworteld is in het christelijke geloof. Ook andere godsdienstbelevingen worden gerespecteerd en het bijwonen van de godsdienstlessen is niet verplicht.

Voor de Akademie is een gezonde geest in een gezond lichaam één van de pilaren van goed onderwijs. Sport neemt dan ook een voorname plaats in in het curriculum. De school heeft mooie sportfaciliteiten op haar terrein.

Vanaf graad 1 tot en met graad 3 krijgen de leerlingen les van 1 klasleerkracht. Vanaf graad 4 tot en met graad 12 heeft men vakken per lesblokken van een vakleerkracht.

Het publiek in de Komatipoort Akademie is gemengd. De grootste groep leerlingen is echter blank.

 

Directeur: Ormond Lombard