Visie

Visie

De aanpak van BEAD steunt sterk op het belang van culturele gevoeligheid. Doordat culturen waarden en normen verschillend prioriteren, is het begrijpen van culturele diversiteit de basisvereiste voor een wederzijds respectvolle samenwerking. De waarden en normen van de ontvangende cultuur en de visie van de lokale partner zijn leidend.

Door gebruik te maken van de kennis, expertise en resources van verschillende gevestigde partners in Mpumalanga, Zuid-Afrika, streeft BEAD ernaar samen bij te dragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Missie

Net zoals kralen enkel een stevige ketting kunnen vormen door nauwe en harmonieuze samenhang wanneer ze aan elkaar worden geregen, zo streeft BEAD ernaar om de individuele kwaliteiten en competenties van mensen te verbinden binnen de gemeenschappen waar de organisatie actief is.

BEAD heeft als doel gemeenschappen wereldwijd te verbinden en zo te streven naar ‘Partnership for the Goals’ (SDG17). BEAD is momenteel actief in België en Mpumalanga, Zuid-Afrika.

BEAD wil ‘Quality Education’ (SDG4) op beide halfronden ondersteunen door stages te faciliteren.

BEAD stimuleert en organiseert projecten met betrekking tot ‘Good Health and Well-being’ (SDG3) in Mpumalanga.

BEAD streeft naar het verbeteren van ‘Gendergelijkheid’ (SDG5) aan de hand van verscheidene projecten die zich momenteel richten op welzijn en de ontwikkeling van vaardigheden.

Waarden

Gelijkheid, respect en vertrouwen in de competenties van anderen zijn de
kernwaarden van de organisatie. De verantwoordelijkheid dat men voor elkaar
moet zorgen is de basiswaarde van BEAD.