Visie

Visie

BEAD is een organisatie voor sensibilisering van interculturele waarden en normen via onderwijs. De organisatie wil ook het bestaande onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in Afrika ondersteunen. De autochtone cultuur en de onderwijsvisie van de school staan centraal en zijn prioritair. BEAD streeft ernaar op een waardige en cultuursensitieve manier kennis en ervaring uit te wisselen. Zo tracht BEAD via een warm samenwerkingsverband een breder draagvlak voor toegankelijk en relevant onderwijs te stimuleren binnen de lokale gemeenschap.
De organisatie wil ook de operationele werking van sommige scholen mee ondersteunen. Duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor globale ecologie worden mee opgenomen in haar werking.

Missie

Zoals kralen enkel een ketting vormen door nauwe en harmonieuze samenhang, zo streeft BEAD ernaar de talenten en kwaliteiten van mensen aan elkaar te rijgen binnen en buiten de diverse schoolgemeenschappen waar de organisatie actief is. Op deze manier draagt BEAD bij aan de verruiming van de kijk op de wereld in Noorden en Zuiden binnen de onderwijscontext. BEAD ondersteunt het fundamenteel mensenrecht op onderwijs

Waarden

Voor BEAD staan gelijkwaardigheid, vertrouwen in competenties van anderen en betrokkenheid van zowel de ondersteunende partner als het ontvangende land centraal. De verantwoordelijkheid van éénieder van ons om zorg te dragen voor een ander is de basiswaarde van de organisatie.