Team

BEAD wordt gedragen door haar stichters Bert Driessen en Nancy Van wuytswinkel. Bert is actief in de ICT en Nancy werkt in het onderwijs. Naast deze oprichters krijgt BEAD veel steun en input van haar partners in het onderwijs in het Noorden en het Zuiden. Els Callens internationaal coördinator van de hogeschool VIVES geeft BEAD inhoudelijk veel input en draagkracht. In het Zuiden willen we vooral Marietje Poulton vernoemen die samen met haar man Jan Smit veel logistieke ondersteuning biedt.

Bert Driessen en Nancy Van wuytswinkel

Els Callens

Marietje Poulton en Jan Smit